Резервен план, La Muchedumbre, Plastic Bo.- София- Swingin Hall